Şamlıoğlu Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÇALIŞAN ADAYI & STAJYER ADAYI)

Türkiye’ de kurulu, Ankara Yolu 5.Km adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 8155 no ile kayıtlı, 0798006097500001 mersis no’ lu, Şamlıoğlu Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.  Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un (“Kanun”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız durumunda kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde, bizimle doğrudan veya seçme ve yerleştirme hizmeti sunan kurum veya kuruluşlar üzerinden dolaylı olarak paylaşacağınız kimlik bilgileriniz (TCKN, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, medeni durumunuz); iletişim bilgileriniz (açık adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresiniz), Askerlik durumunuz; Özgeçmiş bilgileriniz (İş deneyiminiz, Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve becerileriniz, özgeçmişiniz üzerinde yer vereceğiniz diğer bilgiler, özgeçmişinizde bulunan fotoğrafınız); Yetkinlik, beceri ve kişilik envanteri bilgileriniz; Referans bilgileriniz tabi olduğumuz 4857 sayılı İş Kanunu ve Kanun başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemeye konu olabilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, değerlendirme kapsamında, bizimle paylaşmış olduğunuz eğitim, deneyim, bilgi ve beceri bilgilerinizin doğrulanması,  Referans görüşmelerinin ve referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi  ve ayrıca başvurduğunuz pozisyon veya ileriki dönemde oluşması muhtemel ve size uygun olabilecek farklı pozisyonlar için sizinle iletişime geçilmesi ve Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir

Kişisel Verilerin Toplaması Yöntemi ve Hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, iş başvurusu veya değerlendirme görüşmeleri kapsamında yaptığınız beyan ve paylaşımlar, seçme ve yerleştirme hizmeti sunan kurum veya kuruluşlar ile çevrim içi kariyer ve iş başvuru platformları üzerinden doğrudan veya dolaylı yaptığınız paylaşımlar, değerlendirme sürecinde tutulan görüşme kayıtları, çalışanın işe uygunluğunun değerlendirilmesinde katıldığı çalışma ve test sonuçları, referans görüşmeleri, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler ve Şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda ofisimizin yer aldığı binanın güvenlik departmanı tarafından alınabilen yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kanun başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.